Iedere woensdagavond in de even weken hebben we een connectgroepavond, iedereen is welkom van 19.45-21.30
Lofprijzing, onderricht en fellowship!