Wij zijn The Well:

Wie wonen er in The Well: Dave en Yvonne Carroll met hun 5 kinderen, wonen in Heeswijk-Dinther in 2/3e van een grote boerderij in het mooie buitengebied van Bernheze.
Onze achtergrond is Charismatische Katholieken en we hebben van de Heer de roepstem gehoord met het verlangen in

Zijn hart voor éénheid in Zijn gebroken Lichaam, de kerk uit alle verschillende kleuren samen te brengen in één Lichaam. We doen dit door bijeenkomsten te houden bij ons thuis, waar mensen uit allerlei kerken samen komen om God's aanwezigheid te proeven en te drinken aan de Bron.
We zijn ook betrokken bij de Vaderhartbediening van James en Denise Jordan en Jeff en Sylvia Scaldwell, doordat we geregeld mee helpen in de Vaderhart scholen als deze in Nederland zijn.
We zijn ook lid van Fatherheartworld, dit is een netwerk van mensen over de hele wereld die deze boodschap van Vader's liefde in hun hart meedragen.

Hoe kwam The Well tot leven:

Twee vrienden van ons woonden in Zuid-Afrika en de Heer gaf ze daar een droom en zei dat ze terug naar Nederland moesten komen om daar in contact te komen met Charismatische Katholieken. Op dat moment was Yvonne bij een Charismatische gebedsgroep en daar heeft ze hen ontmoet. De roeping van Froukje en Fritjov in Nederland was een stichting te starten die de naam De Luchtbrug zou dragen en dit had als doel een brug te slaan tussen de verschillende kerken en denominaties. Wij zijn hier al snel naar toe gegaan en hebben daar veel mogen leren en ontvangen van de Heer. Na een tijdje brachten ze de sprekers die kwamen ook naar ons huis en zo begonnen de bijeenkomsten bij ons thuis. De eerste spreker die mee kwam met hen was Giancarlo en Catherine Elia uit Engeland, en die avond profeteerde Giancarlo dat the Well zou beginnen en dat wat hij zag was dat velen naar ons huis zouden komen om te drinken aan de Bron. En ook dat deze profetie niet alleen voor die avond was maar ook voor een tijd die nog komen ging.

Wij woonden op dat moment in een klein dorpje in de Bommelerwaard dat genaamd was "Well!"
Nu ongeveer 12 jaar later worden de bijeenkomsten druk bezocht door veel hongerige mensen die ver rijden om erbij te zijn om een aanraking van Gods Geest te ontvangen.
Het verlangen van ons hart is dat de Vader hier woont in ons hart en dat velen hier kunnen komen drinken en weer uit kunnen gaan naar hun eigen plek om uit te delen.

Een stukje geschiedenis:

Op onze grond stond nog een boerderij die in de jaren 60 is afgebrand, in deze boerderij is Generaal Montgomery geweest en heeft in het geheim de verklaring ondertekend om dit hele gebied toen vrij te zetten vande Duitsers. Toen ik aan de Heer vroeg waarom dit hier gebeurde zei Hij: zoals ik in het natuurlijke dit gebied heb vrijgemaakt van de vijand tijdens de oorlog, zo zal Ik ook in het bovennatuurlijke in deze tijd dit hele gebied vrij maken vanuit dezelfde plaats! Het is dus een historische plek voor God, die Hij zelf heeft uitgekozen!